Danh sách một số bạn đã thi lấy chứng chỉ IELTS

Danh sách một số bạn đã học và thi lấy chứng chỉ IELTS tại trung tâm Oxford English UK Vietnam.
Dưới đây là danh sách một số bạn đã học và thi lấy chứng chỉ IELTS năm 2014 tại trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam. 
 
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM SỐ
1 Đặng Thuỳ Dương 28/06/1997 7.0
2 Nguyễn Kim Chính 5/3/1993 7.5
3 Nguyễn Minh Hiếu 25/8/1992 8.0
4 Nguyễn Diệu Linh 13/09/1995 7.0
5 Lưu Đức Quân 29/03/1993 7.0
6 Trần Anh Phương 17/03/1995 7.5
7 Đỗ Hoàng Phương 11/08/1993 7.0
8 Lương Khánh Ninh 29/02/1992 7.0
9 Bùi Xuân Tiến 06/11/1997 7.5
10 Nguyễn Diệu Thu 12/09/1996 7.0
11 Hoàng Xuân Phương 11/10/1992 7.0
12 Đỗ Tuấn Mạnh 09/04/1994 7.0
13 Cao Dương Tùng 04/12/1996 7.5
14 Nguyễn Quang Huy 25/5/1995 7.5
15 Nguyễn Hà Linh 12/9/1987 7.0
16 Lê Đại Thành 30/7/1989 7.0
17 Nguyễn Quỳnh Liên 21/7/1990 7.0
18 Nguyễn Thị Vân Anh 17/12/1992 7.0
19 Đào Thanh Thuỷ 19/7/1997 7.5
20 Hoàng Văn Khoa 1/11/1998 8.5

Đây là danh sách chưa đầy đủ vì chúng tôi không thể liên hệ được hết các bạn. Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng gọi và cập nhật hơn nữa kết quả học tập của các bạn.
Chúc mừng các bạn, chúc các bạn đạt được nhiều thành công hơn nữa!