Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 11/16

Lịch khai giảng dự kiến các lớp tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam tháng 11/16
CƠ SỞ 1: 6/28 NGUYÊN HỒNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY  KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy
Beginner 6:30-8:30 pm Thứ 4 6 16/11/16 60H
Pre 1 6:30-8:45pm  Thứ 3 5 24/11/16 45H
Pre 2 6:30-8:45pm Thứ 3 5 22/11/16
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Nâng Cao
  Inter 1 6:30-8:45pm Thứ 3 5 24/11/16 45H
Inter 2     Liên hệ
Lớp phát âm chuyên sâu Pre 1+     Liên hệ 20H
LUYỆN THI TOEFL Inter 1+ 6:00- 8:00pm Thứ 2 6 liên hê 60H
Inter 2+ 7:00-9:00pm Thứ 4 7 liên hệ 60H
LUYỆN THI
IELTS
 
FOUNDATION
Inter 1+ 2:00-4:15pm  Thứ 2 6 26/11/16 60H
Inter 1+  6:30 - 9:00pm Thứ 3 5 24/11/16 60H
LUYỆN THI
IELTS 
 INTER
Inter 2+ 6:00-8:30pm Thứ 2 6 28/11/16 60H
 LUYỆN THI IELTS ADVANCED  Adv 6:00-8:15pm   Thứ 3 5 liên hệ 45H
LUYỆN THI IELTS INTER (WRITING & SPEAKING) Inter 2+ 6:30-9:00pm Thứ 2 4 14/11/16 45H
LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI Pre + 6:00-8:15pm Thứ 3 5 Liên hệ 45H
Luyện viết nâng cao Inter 1+     Liên hệ  
 
CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ 
KHÓA HỌC GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Luyện thi SAT 2:00- 4:00 pm Thứ 3 5 22/11/16
6:00- 8:15 am  Thứ 3 5 liên hệ
Khóa Viết Luận 
Ứng Tuyển Đại Học
    Liên hệ 

CƠ SỞ 2: 321 TRƯỜNG CHINH, THANH XUÂN, HÀ NỘI

 
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY  KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG
Tiếng Anh
Giao Tiếp Trôi Chảy
Beginner 6:30-8:30 pm Thứ 4 6 25/11/16 60H
Pre 1 6:30-8:45pm Thứ 3 5 24/11/16 45H
Pre 2 6:30-08:45pm Thứ 3 5 24/11/16
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Nâng Cao
Inter 1 6:30- 8:45pm  Thứ 3 5 24/11/16 45H
Inter 2     Liên hệ
Lớp phát âm chuyên sâu Pre 1+     Liên hệ 20H
LUYỆN THI TOEFL Inter2 +     Liên hệ 60H
LUYỆN THI
IELTS 
  FOUNDATION
Inter 1 +  6:30-9:00pm  Thứ 2 4 28/11/16 60H
 LUYỆN THI
IELTS INTER 
Inter2+  6:00- 8:30pm Thứ 2 4 30/11/16 60H
LUYỆN THI
IELTS ADVANCED 
Adv  6:00-8:30pm Thứ 3 5 29/11/16 45H
Luyện viết nâng cao Inter1+     Liên hệ  
 
CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ
KHÓA HỌC GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Luyện thi SAT     Liên hệ
Khóa Viết Luận 
Ứng Tuyển Đại Học
    Liên hệ
 
Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi: 
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Việt Nam  
Cơ sở 1:  số 6, ngõ 28, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội  
Cơ sở 2: Số 321, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại:  04 2211 2691 / 04 6259 1475
Email:  customerservice@oxford.edu.vn

Các tin liên quan