LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh dự kiến trong tháng 04/2018 tại trung tâm đào tạo Oxford English UK Vietnam
 
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY  KHAI GIẢNG
(dự kiến)
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy
Beginner 6:30-8:30 pm Thứ 2 4
Thứ 3 5 
23/04/18
03/04/18
Pre 1
6:30-8:45pm Thứ 2 6
Thứ 3 5
11/04/18
26/04/18
Pre 2 6:30-8:45pm Thứ 5 7
Thứ 2 4
05/04/18
27/04/18
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Nâng Cao
Inter 1 6:30-8:45pm Thứ 3 5 05/04/18
Inter 2 6:30-8:45pm Thứ 2 4 23/04/18
Lớp phát âm  Beginner 6:00-8:00pm Thứ  4 6 liên hệ
LUYỆN THI
IELTS
PRE-IELTS 6:30-8:30pm Thứ 5 7 12/04/18
FOUNDATION 6:30- 8:30pm Thứ 2 6 16/04/18
INTER 6:30-9:00pm Thứ 5 7 12/04/18
ADVANCED 6:30-8:45pm Thứ 2 6 18/04/18
      

 
CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ
KHÓA HỌC GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Luyện thi SAT B 6:00-8:30pm​ Thứ 2 4 Liên hệ
 
 
Đăng ký các khóa học tại: http://bit.ly/dangkykhoahoctaiOxford
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Việt Nam  
Số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  024 2211 2691 / 024 6259 1475
Email:  customerservice@oxford.edu.vn