Lịch khai giảng tháng 3/2017

Lịch khai giảng dự kiến các lớp tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam tháng 03/2017
 
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY  KHAI GIẢNG
(dự kiến)
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy
Beginner 6:30-8:30 pm Thứ 3 5 28/3/2017
Pre 1 6:30-8:45pm  Thứ 3 5 28/3/2017
Pre 2 6:30-8:45pm Thứ 2 4 29/3/2017
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Nâng Cao
  Inter 1 6:30-8:45pm Thứ 3 5 9/3/2017
Inter 2 6:30-8:45pm  Thứ 3 5 Liên hệ
Advanced 6:30-8:45pm   Liên hệ
Lớp phát âm chuyên sâu Pre 1+     26/3/2017
LUYỆN THI TOEFL Inter 1+ 6:00- 8:00pm   Liên hệ
Inter 2+ 7:00-9:00pm   Liên hệ
LUYỆN THI
IELTS
 

 
FOUNDATION  6:30- 9:00pm Thứ 2 4 27/3/2017
INTER 6:30-9:00pm Thứ 2 4 27/3/2017
ADVANCED 6:30-8:45pm     Liên hệ
LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI   6:30-8:30pm Thứ 3 5 Liên hệ
Phát âm Inter 1+ 6:30-8:45pm   Thứ 4 Liên hệ
 
       
 
CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ 
KHÓA HỌC GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Luyện thi SAT (Math) 6:30- 9:00 pm Thứ 6 or 7 26/3/2017
Luyện thi SAT B 6:00-8:30pm​  Thứ 2 4 27/3/2017
Khóa Viết Luận 
Ứng Tuyển Đại Học
    Liên hệ 
 

Đăng ký các khóa học tại: goo.gl/pgs1Ut


Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Việt Nam  
Tầng 3, số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  04 2211 2691 / 04 6259 1475
Email:  customerservice@oxford.edu.vn