LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017 TẠI OXFORD ENGLISH UK VIETNAM

Lịch khai giảng dự kiến các lớp học trong tháng 8 năm 2017 tại OXFORD ENGLISH UK VIETNAM

 
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY  KHAI GIẢNG
(dự kiến)
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy
Beginner 6:30-8:30 pm Thứ 3 5 22/8/2017
6:30-8:30 pm Thứ 3 5 24/8/2017
Pre 1 6:30-8:45pm    
6:30-8:45pm Thứ 3 5 24/8/2017
Pre 2 6:30-8:45pm Thứ 3 5 24/8/2017
6:30-8:45pm Thứ 2 4 23/8/2017
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Nâng Cao
Inter 1 6:30-8:45pm Thứ 3 5 24/8/2017
Inter 2 6:30-8:45pm Thứ 2 4 23/8/2017
Advanced 6:30-8:45pm    
Lớp phát âm chuyên sâu Pre 1+      
LUYỆN THI TOEFL Inter 1+ 6:30-8:45pm Thứ 3 5 24/8/2017
Inter 2+ 6:30-8:45pm Thứ 3 5 24/8/2017
LUYỆN THI
IELTS
FOUNDATION 6:00- 8:30pm Thứ 3 5 24/8/2017
9:00-11:15am Thứ 2 6 26/8/2017
INTER 6:00-8:030pm Thứ 2 4 23/8/2017
ADVANCED 6:30-8:45pm    
IELTS W&S 2:00-5:00pm Thứ 2 6 25/8/2017
LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI   6:30-8:30pm Thứ 3 5 22/8/2017
PHÁT ÂM Inter 1+ 6:00- 8:00pm Thứ 3 5 24/8/2017
 
 

 
       

 
CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ
KHÓA HỌC GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Luyện thi SAT A 6:008:30 pm Thứ 2 4 23/8/2017
 
Luyện thi SAT B 6:00-8:30pm​ Thứ 2 4 21/8/2017
 
 
 
 
 
 
 
TIẾNG ANH PHỔ THÔNG
KHÓA HỌC GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Primary I 6:30-8:30pm Thứ 4 7 26/8/2017
Primary II 2:00-4:00pm Thứ 7 CN 27/8/2017
Secondary I 6:30-8:30pm Thứ 4 7 26/8/2017
Secondary II 2:00-4:00pm Thứ 7 CN 27/8/2017
Junior 9:00-11:00am Thứ 3 5 22/8/2017
 
Đăng ký các khóa học tại: goo.gl/pgs1Ut
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Việt Nam  
Tầng 3, số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  024 2211 2691 / 024 6259 1475
Email:  customerservice@oxford.edu.vn